Christmas Fair

When:
7 December 2018 @ 19:00 – 21:00
2018-12-07T19:00:00+00:00
2018-12-07T21:00:00+00:00

drysau ar agor am 7 yh, mynediad yn £2 i oedolion fydd yn cynnwys diod a mins pei. Mae llawer o stondinau wedi llogi’n barod gan gynnwys stondin Masnach Deg Bethlehem, cynhyrchion Coed Ogwen, Twinkle and Gloom, Mazin Mozaics, Bodyshop, Sew Cloud Nine, a llawer mwy o wynebau cyfarwydd. Mae Miss Marple Makes yn ôl ar ôl egwyl fach ac yn newydd ar gyfer eleni, mae Gemwaith Karen Williams, dillad i fabanod a phlant wedi eu gwneud gan Shelly a Stondin Rhoddion wedi eu gwneud â Llaw sydd yn codi arian tuag at Eglwys Cedol. Bydd torchau drysau, a wneir yn y pentref, ar gael i’w harchebu gan gynnwys raffl am hamper llawn o nwyddau Nadoligaidd a Chacen Nadolig hynod flasus.

doors open 7 pm, entry £2 for adults which also gets you a drink and a mince pie. Lots of stalls already booked including the Fairtrade Bethlehem stall, Ogwen Wood products, Twinkle and Gloom, Mazin Mozaics, Bodyshop, Sew Cloud Nine and many more familiar faces. Miss Marple Makes is back after a gap of a few years and new for this year we have Karen Williams Jewellery, clothing for babies and children made by Shelly and a handcrafted gift stall raising funds for Cedol Church. We will have the lovely door wreaths made in the village and raffles for a hamper full of Christmas goodies and a fabulous Christmas cake.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + seventeen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.